Nyheter

Nytt verktyg för att förebygga jävsproblematik vid upphandlingar

4 december 2019

Upphandlingsmyndigheten har utformat ett nytt stöd för att förebygga korruption inom offentlig sektor. Den framtagna jävsdeklarationen är tänkt att underlätta hanteringen och arbetet mot jäv vid upphandling.

Jävsdeklarationen kan användas inför varje inköpsprojekt rörande offentlig upphandling. Genom att samtliga deltagare och aktörer i projektet skriver under deklarationen intygar de personligen att de inte är jäviga i det aktuella projektet. Deltagare i projektet som kan tänkas omfattas av deklarationen är bl.a. upphandlare och beställare, men även personer som på annat sätt är involverade i upphandlingen, såsom projektledare, konsulter, jurister och IT-ansvariga.

– Svensk korruption kännetecknas inte främst av mutor, utan om situationer som rör intressekonflikter, svågerpolitik och jäv. Vid offentlig upphandling är det av yttersta vikt att dessa situationer kan undvikas och förebyggas, och Upphandlingsmyndighetens jävsdeklaration utgör här ett bra stöd. Att samtliga deltagare vid projektets början läser på och intygar att man inte är jävig ger varje deltagare en påminnelse om jävsfrågorna och det personliga ansvar man har för att inte agera eller misstänkas agera korrupt, säger Institutet Mot Mutors (IMM) generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Mallen för jävsdeklaration finns att läsa på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

På Upphandlingsmyndighetens hemsida finns också ytterligare stöd för hur korruption kan förebyggas i inköpsprocessen. IMM har varit involverad i delar av utvecklingen av detta stöd.