Nyheter

Pressfriheten hotad under rådande pandemi

22 april 2020

Situationen för den fria journalistiken har globalt sett försämrats under coronapandemin. Globala hälsokriser adderas även till listan över potentiella hot mot pressfriheten. Det visar det senaste pressfrihetsindexet som Reportrar utan gränser nyligen publicerat. Sverige placerar sig åter i toppskiktet, men tappar två placeringar.

Nivån av pressfrihet världen över skiljer sig mycket regioner och länder emellan. Pressfrihetsindexet 2020 visar att den fria och oberoende journalistiken hämmas i många länder och att den rådande pandemin förvärrar läget. Värst är situationen i Nordkorea, som placerar sig sist på listan efter Turkmenistan och Eritrea. Norge toppar listan, följt av Finland och Danmark. Sverige tappar två placeringar från förra året till en fjärdeplats, vilket främst beror på att hot och trakasserier i sociala medier ökat.

Global hälsokris adderas som hot mot pressfriheten

Det har tidigare funnits fem kriser som lyfts fram som särskilda hot mot pressfrihet: geopolitisk, teknologisk, demokratisk, ekonomisk samt trovärdighetskris. När världen nu befinner sig i en global hälsokris ställs höga krav på att allmänheten förses med trovärdig information, något som inte är självklart i många länder. Därmed läggs global hälsokris till som ytterligare ett hot mot den fria journalistiken.

– En fri och oberoende journalistik är väsentlig i ett demokratiskt samhälle och en grundpelare i kampen mot korruption. Det är därför oroväckande att se hur pandemin slår mot journalistiken i en tid när den behövs kanske än mer än under normala omständigheter. Vi vet att kriser överlag ökar korruptionsriskerna i ett samhälle och den fria och öppna journalistikens betydelse kan inte nog betonas, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

Du kan se och läsa om pressfrihetsindexet 2020 här.