Nyheter

Regeringen inleder arbete med nationell handlingsplan mot korruption

10 december 2019

För att stärka arbetet mot korruption ska en nationell handlingsplan mot korruption tas fram under nästa år. Det meddelade civilminister Lena Micko igår den 9 december under internationella antikorruptionsdagen under det seminarium som Institutet Mot Mutor (IMM) och svenska Transparency International arrangerade under förmiddagen.

Den handlingsplan som regeringen ska ta fram kommer att utgå från de problem och utmaningar Sverige står inför gällande korruption. Handlingsplanen kommer att avse offentlig sektor, och ska bidra till ett mer samlat grepp i arbetet mot korruption.

– Det var ett glädjande besked som civilministern meddelade under sitt inledningstal på internationella antikorruptionsdagen. En nationell handlingsplan visar att regeringen tar korruptionsfrågan på allvar och utgör ett ställningstagande för ett starkare och mer tillitsfullt samhälle, kommenterar IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Trots att Sverige internationellt sett rankas som ett land med låg grad av korruption, finns problematik med korruptionsfrågan. En av de utmaningar som regeringen lyfter fram är olika typer av vänskapskorruption, samt att vi uppfattar korruption som något ovanligt i vårt land.

– När svenska korruptionsskandaler rullas upp så nämns ofta ordet ”naiv” som en slags förklaringsmodell till varför korruptionen har kunnat hända i vårt ändå lågkorrupta land. Vi måste sluta se oss själva som naiva och istället vara realistiska inför de utmaningar vi har i Sverige. Det handlar inte bara om att bedöma vilka korruptionsrisker som finns, utan även att förse människor med kunskap och verktyg för att agera rätt i olika situationer, fortsätter Natali Engstam Phalén.

Du kan läsa regeringens pressmeddelande om handlingsplanen här.