Nyheter

Scania ny stödjande medlem till IMM

28 maj 2019

Styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) har antagit Scania som ny stödjande medlem till organisationen. Med Scanias inträde som stödjande medlem utökas medlemsskaran ytterligare med aktörer från näringslivet.

– Vi är glada att välkomna Scania som stödjande medlemmar till IMM. Genom medlemskapet bidrar Scania till IMM:s fortsatta arbete för ett korruptionsfritt samhälle. Beslutet att stödja IMM sänder samtidigt ett tydligt budskap mot korruption såväl internt som externt, säger IMM:s generalsekreterare Natali Phalén.

Scania är en global leverantör av transportlösningar som omfattar tunga lastbilar och bussar i kombination med ett brett produktnära tjänsteutbud. De erbjuder finansiering, försäkring och uthyrning av fordon och är verksamma i över 100 länder. Scania är också en ledande leverantör av industri- och marinmotorer. För mer information om Scania, klicka här.

– Korruption är ett skadligt inslag i samhället som hämmar ett företags förmåga att nå sin fulla potential. Vi ser vårt medlemskap som ytterligare ett sätt att bidra i arbetet med att bekämpa korruption i alla dess former, säger Zsuzsa Martinez, Head of Group Compliance, Scania.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor. Medlemskapet kan också ingå som ett led i CSR-arbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här.