Nyheter

Stärkt arbete mot korruption inom EU ska minska organiserad brottslighet

20 april 2021

Den svaga ekonomiska situation som coronapandemin medfört förväntas öka riskerna för korruption som tillvägagångssätt vid organiserad brottslighet. Kriminella grupper har bland annat utnyttjat krisen för att förfalska läkemedel eller bedriva kriminell verksamhet på nätet. Att bekämpa denna organiserade brottslighet kräver därför ett stärkt antikorruptionsarbete. Det framhåller EU i sin nyligen publicerade strategi mot organiserad brottslighet.

Strategin, som sträcker sig till år 2025, framhåller korruption som en av metoderna som organiserade kriminella grupper ofta använder. Enligt Europols utvärdering är över 60 procent av de aktiva kriminella nätverken inom EU inblandade i korruption. Strategin innehåller därför olika åtgärder för att stärka antikorruptionsarbetet. EU-kommissionen har beslutat att utvärdera EU:s befintliga korruptionsregler för att undersöka om de nuvarande reglerna är tillräckligt effektiva. De förespråkar också samarbete och informationsbyte gällande sambandet mellan korruption och organiserad brottslighet, bland annat genom Europol. Slutligen uppmanar de medlemsländerna att stärka organen som är ansvariga för utredningar, åtal och rättsliga förfaranden vid allvarliga korruptionsfall.

– För att förebygga och motverka korruption är det viktigt att man hela tiden anpassar regelverk till rådande omständigheter. I detta ingår att kontinuerligt identifiera vilka risker som finns och uppdatera åtgärderna för att kunna hantera riskerna på ett effektivt sätt. Korruption liknas ofta vid ett virus, och när det muterar och finner nya vägar måste antikorruption som botemedel kunna hindra dess framfart, säger Institutet Mot Mutors tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

Mycket pengar går förlorade till brottslighet

Strategin är en del av EU:s arbete för att öka säkerheten inom unionen och bygger på Europols senaste utvärdering av hot mot grov och organiserad brottslighet. En hög prioritering i strategin är bland annat att undanröja vinning av brott. Huvudsyftet med strategin är att stärka brottsbekämpningen och angripa den organiserade brottslighetens strukturer och högprioriterade brott. Trots olika framsteg som unionen tidigare gjort är hotet från organiserad brottslighet fortfarande högt. Under 2019 uppgick exempelvis intäkterna från brott på kriminella marknader till en procent av EU:s BNP, alltså 139 miljarder euro. Målet med strategin är därför att bättre hantera infiltrationsmetoder och brottslig verksamhet. Den ska dessutom skydda utsatta sektorer och anpassas efter den senaste utvecklingen.

Hela strategin mot organiserad brottslighet inom EU går att läsa här.