Nyheter

Sverige fortsatt i topp i korruptionsindex – men utmaningar kvarstår både hemma och utomlands

28 januari 2021

Sverige får 85 poäng för tredje året i rad och placerar sig på en tredjeplats i Transparency Internationals årliga korruptionsperceptionsindex.

– Sverige är internationellt sett ett land med en låg grad av korruption, men det betyder inte att vi är befriade från korruption, varken hemma i Sverige eller utomlands. Att Sverige återigen får en topplacering får inte resultera i en fortsatt naivitet kring våra utmaningar. Ser vi till den inhemska korruptionen tar den sig ofta uttryck i olika former av vänskapskorruption, jäv och favoriseringar. Denna typ av korruptionsproblematik ruckar på det förtroende vi har för den offentliga förvaltningen, sund konkurrens och transparenta och objektiva beslut, säger Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM).

Utmaningar vid verkan på globala marknader

Indexet mäter upplevd korruption inom offentlig sektor i 180 länder. Länderna betygssätts med en poäng upp till 100, där en högre poäng visar på en lägre nivå av korruption. I årets index hamnar två tredjedelar av världens länder under 50 poäng.

– Även om Sverige rankas som ett lågkorrupt land kan vi inte blunda för omvärlden. Svenska företag som verkar på en global marknad måste ha kännedom om de korruptionsrisker som finns i andra länder och därmed vidta förebyggande åtgärder. Det är av yttersta vikt att säkerställa att man inte exporterar korruption till andra länder, säger Hayaat Ibrahim.

Hon fortsätter:

– Korruption är ett världsomspännande problem som hämmar mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Det slår värst mot de som redan är hårt drabbade, och främst kvinnor och barn. Att få bukt med korruption är en grundförutsättning för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Indexets resultat belyser stora korruptionsutmaningar världen över, men även vikten av att prioritera ett proaktivt antikorruptionsarbete.

Du kan läsa det senaste korruptionsperceptionsindexet på Transparency Internationals hemsida här.