Nyheter

Ta chansen att lämna synpunkter på förslag till reviderad Näringslivskod – tid förlängd till den 30 oktober

15 Oktober 2019

Institutet Mot Mutors (IMM) självreglering Näringslivskoden utgör ett stöd för näringslivet om hur gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet får användas och ger vägledning ur ett affärsetiskt perspektiv. Koden antogs 2012 och har reviderats 2014.

IMM:s styrelse beslutade förra året om en översyn av koden för att säkerställa att regleringen hålls aktuell och för att ta reda på om det finns ytterligare områden där koden bör ge ledning.

Efter en omfattande synpunktsinhämtning avseende den befintliga koden har ett förslag på reviderad kod arbetats fram, som sedan början av september har offentliggjorts för möjlighet att lämna synpunkter.

För att säkerställa att samtliga som vill lämna synpunkter inför slutbearbetning av koden har möjlighet till det, och då ett tillägg till kodförslaget gjorts under remisstiden förlängs tiden för möjligheter att lämna synpunkter till den 30 oktober 2019.

Synpunkter mailas till info@institutetmotmutor.se. Det går också bra att kontakta IMM:s kansli på telefonnummer 08-555 100 45 för frågor kopplade till kodrevisionsarbetet.

Till förslaget>