Nyheter

Vårdföretagarna ny stödjande medlem till IMM

8 januari 2019

Institutet Mot Mutors (IMM) styrelse har antagit Vårdföretagarna som stödjande medlem till organisationen och fortsätter därmed att utöka medlemsantalet.  

– Vi är glada att välkomna Vårdföretagarna som stödjande medlem till IMM. Ett stödjande medlemskap innebär stöd till IMM:s arbete med att motverka korruption i samhället, samtidigt som det förmedlar ett starkt ställningstagande mot korruption såväl internt som externt, säger IMM:s generalsekreterare Natali Phalén.

– Vårdföretagarnas medlemmar agerar i en förtroendebransch där det är självklart att följa lagar och regler. Vi har redan idag branschens hårdaste uppförandekod och vi ser det som ett naturligt steg att även gå in som stödmedlem hos IMM, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med 100 000 årsanställda. Läs mer om Vårdföretagarna här.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor. Medlemskapet kan också ingå som ett led i CSR-arbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här, eller besök vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.