Nyheter

Webbplats om förvaltningskultur välkommet inslag i antikorruptionsarbetet

15 Oktober 2020

Statskontoret har lanserat en ny webbplats för att främja god förvaltningskultur i staten. Webbplatsen är en plattform med kunskapsunderlag och verktyg i arbetet med en god förvaltningskultur. Den innehåller också information om korruption och antikorruptionsarbete.

Lanseringen av webbplatsen är en del i Statskontorets uppdrag att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Inom uppdraget ligger också att särskilt utveckla arbetet mot korruption i staten. På den nya webbsidan finns bland annat information om korruption och hur myndigheter ska arbeta mot det. Ett antal praktiska verktyg finns också, däribland dilemmaexempel och handböcker.

– Hemsidan är ett positivt tillskott som verktyg i det konkreta arbetet mot korruption inom staten. För att säkerställa en god förvaltningskultur får antikorruptionsarbetet aldrig hamna i skymundan. Men det behövs också konkret stöd och hjälp vilket gör att hemsidan är välkommen, säger Institutet Mot Mutors (IMM) generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Här hittar du den nya webbplatsen.