Nyheter

Nya partnerorganisationer till IMM

14 december 2017

Svenska Bankföreningen och Sveriges Byggindustrier har valt att utöka sitt stöd till Institutet mot Mutor (IMM) och inträder som partnerorganisationer. De två organisationerna får därmed varsin styrelserepresentant i IMM:s styrelse. För Svenska Bankföreningen inträder chefsjurist Åsa Arffman som styrelserepresentant och för Sveriges Byggindustrier inträder vd Catharina Elmsäter-Svärd som styrelserepresentant.

– Institutet mot Mutor bedriver ett viktigt arbete med att sprida information och kunskap för att bekämpa korruption i samhället. Vi verkar i en förtroendebransch och bankerna spelar en viktig roll i arbetet med att främja god affärsetik för att motverka korruption och andra oegentligheter som penningtvätt och bedrägerier, säger Åsa Arffman, chefsjurist på Svenska Bankföreningen.

– Byggbranschen ska vara attraktiv, sund och säker. Medlemskap i Sveriges Byggindustrier innebär en kvalitetsstämpel och visar att man är en del av det arbetet. Genom att vi blir partnerorganisation i IMM är vår förhoppning att ännu fler bygg- och anläggningsföretag väljer att ansluta sig till oss och arbetet med att göra branschen sundare, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

– Inträdet av Bankföreningen och Sveriges Byggindustrier som partnerorganisationer är ett mycket positivt tillskott till IMM. Genom inträdet markerar de båda föreningarna sitt tydliga ställningstagande i korruptionsfrågan samtidigt som det ytterligare stärker IMM:s arbete med att stötta och proaktivt verka för ett korruptionsfritt samhälle, säger Natali Phalén, generalsekreterare för IMM.

Kontaktpersoner

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Institutet mot Mutor: Natali Phalén, generalsekreterare, 070-254 34 75

Svenska Bankföreningen: Lena Barkman, kommunikationschef, 070-258 22 10

Sveriges Byggindustrier: Håkan Lind, kommunikationschef, 072-226 80 66

Om Institutet mot Mutor

Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som verkar för en god sed för beslutspåverkan både inom näringslivet och samhället i övrigt. IMM arbetar för att motverka mutor och andra otillbörliga förmåner som används för att påverka beslut. IMM:s huvudmän är Stockholms Handelskammare, Sveriges Kommuner och Landsting samt Svenskt Näringsliv. Svensk Handel, Läkemedelsföreningen, Svenska Bankföreningen och Sveriges Byggindustrier är partnerorganisationer till IMM.