Nyheter

Så här i juletid, vad är egentligen OK att ge sina kunder?

18 november 2016

Hur ska vi tänka utifrån Näringslivskoden för att undvika risken att gå över gränsen för vad som är tillåtet?