Nepotism

Nepotism är en form av vänskapskorruption som innebär favorisering av släktingar och vänner i den offentliga eller privata sfären till nackdel för andra personer. Exempel på nepotism är att en chef inom offentlig sektor ger sin brorson ett sommarjobb inom verksamheten.

Skadeverkningar av nepotism

Nepotism leder till förtroendeskador, snedvridning av konkurrens och att den som är bäst lämpad för ett uppdrag eller liknande inte antas, vilket i sin tur kan leda till stora merkostnader.

Nepotism står i motsatsförhållande till meritokrati.