Nepotism

Nepotism är en form av vänskapskorruption. Det innebär favorisering av släktingar och vänner i den offentliga eller privata sfären och som skapar en nackdel för andra personer. Exempel på nepotism är att en chef inom offentlig sektor ger sin brorson ett sommarjobb inom verksamheten.

Skadeverkningar av nepotism

Nepotism leder till förtroendeskador och snedvridning av konkurrens. Detta eftersom att den som är bäst lämpad för ett uppdrag eller liknande inte blir antagen. Det kan i sin tur kan leda till stora merkostnader.

Nepotism står i motsatsförhållande till meritokrati.