Rent-seeking

Rent-seeking är ett begrepp inom nationalekonomin. Det innebär att aktörer arbetar för att skifta spelplanen eller reglerna för egen vinning. Det kan ta sig uttryck i att företag lobbar för en viss politik som är till hjälp för det egna företaget och till nackdel för sina motståndare. Kort sagt handlar rent-seeking om att använda sina resurser på ett sätt som inte ger något tillbaka till samhället men ger den enskilde en ekonomisk vinst. Rent-seeking är en metod för att bland annat få tillgång till olika former av licenser, bidrag och skatter. Rent-seeking är i sig inte korruption, men mutor kan förekomma som smörjmedelsbetalning för rent-seekers att få sin vilja igenom.

Se också lobbying i ordlistan.