Svågerpolitik

Svågerpolitik är en form av vänskapskorruption som innebär favorisering av släktingar och vänner i den offentliga eller privata sfären till nackdel för andra personer. Exempel på svågerpolitik är att en chef inom offentlig sektor ger sin brorson ett sommarjobb inom verksamheten. Svågerpolitik leder till förtroendeskador, snedvridning av konkurrens och att den som är bäst lämpad för ett uppdrag inte blir antagen. Det kan i sin tur leda till stora merkostnader.

Svågerpolitik står i motsatsförhållande till meritokrati.