Nyheter

Hållbarhet, korruption och handlingsplaner i fokus på Internationella antikorruptionsdagen 2020

21 december 2020

Med anledning av den internationella antikorruptionsdagen den 9 december 2020 samordnade Institutet Mot Mutor (IMM) tillsammans med Transparency International Sverige för andra året i rad ett webbinarium med fokus på kopplingen mellan korruption och hållbarhet. Webbinariet innehöll även en diskussion om nationella handlingsplaner mot korruption med en internationell utblick mot Storbritannien.

Webbinariet, där drygt 160 deltog, tog avstamp i hur långt arbetet med Mål 0 – Ingen korruption – har kommit sedan lanseringen 2019. Ulrik Åshuvud, ordförande i Transparency International Sverige, modererade paneldiskussionen. Panelen bestod av Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor, Tomas Kåberger, professor vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers, Cecilia Berglin, expert inom korruptionsbekämpning och mänskliga rättigheter vid Sveriges Kommuner och Regioner samt Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare vid IMM.

Den generella uppfattningen i panelen var att medvetenheten om kopplingen mellan korruption och hållbarhet fortfarande är låg i Sverige. Flera av paneldeltagarna betonade vikten av mer utbildningsinsatser på området. Parul Sharma efterfrågade särskilt en folkbildningskampanj i Sverige kring hur olika girighetsaspekter försämrar uppfyllande av hållbarhetsagendan. Hon underströk även vikten av att sätta Sveriges avtryck globalt i strålkastarljuset.

Hayaat Ibrahim framhävde framförallt betydelsen av att synliggöra korruption som det främsta hindret för hållbar utveckling. Hon tryckte även på att korruptionsbekämpning kräver samverkan som involverar alla sektorer i samhället. Att skapa nätverk var även något som Cecilia Berglin såg som en viktig del i hållbarhetsarbetet. Det gäller även inom organisationer där hon menade att korruptions- och hållbarhetsfrågorna ofta är separerade från varandra.

Ett annat perspektiv som lyftes fram som ett hinder mot Agenda 2030 var den svenska naiviteten inför korruption. Tomas Kåberger poängterade här att Sverige vant sig vid bilden av att det finns förhållandevis lite korruption i Sverige. Han menade att det gör att vi inte letar och därför heller inte hittar den korruption som förekommer här.

Lärdomar kring nationella handlingsplaner

Med anledning av att regeringen inom kort förväntas anta en nationell handlingsplan mot korruption avslutades webbinariet med en internationell utblick på nationella handlingsplaner. Här medverkade Daniel Bruce, Chief Executive på Transparency International UK, som delade med sig av sina erfarenheter av Storbritanniens nationella handlingsplan mot korruption. Därefter följde en diskussion mellan Daniel Bruce, Hayaat Ibrahim och Ulrik Åshuvud. Samtalet berörde bland annat förväntningar på den kommande svenska handlingsplanen mot korruption och vilka effekter den kan få.

Lyssna gärna på det inspelade webbinariet (1,5 h) här.