Nyheter

Nio av tio företagsanställda anser att affärsetiken riskeras under pandemin enligt ny rapport från EY

26 juni 2020

De slutgiltiga effekterna av coronakrisen är oklara, men nio av tio företagsanställda anser att pandemin innebär en risk för affärsetiken. De största riskerna mot etiskt agerande anges vara förändrade arbetsrutiner och störningar i leverantörskedjor. Det visar EY:s nya rapport Global Integrity Report 2020.

Rapporten samlar svar från totalt 3 000 respondenter från företag i 33 olika länder, varav 100 respondenter var från svenska bolag, som tillfrågats innan pandemin. Ytterligare 600 personer från sex länder har sedan tillfrågats i april när pandemin var utbredd över stora delar av världen.

På frågan om vad integritet innebär uppgav de svenska respondenterna att det främst handlar om att agera ansvarsfullt gentemot kollegor, kunder, leverantörer och andra intressenter (45 %), att följa lagar och regler (41 %), och att göra det rätta, även när ingen ser det (36 %).

Skilda åsikter kring pandemins effekter

Även om en majoritet uppgav att pandemin innebär en risk för affärsetiken, så skiljer sig svaren åt gällande vad effekterna av pandemin kommer att innebära beroende på vilken position man har i företaget. Styrelseledamöter och personer i företagsledningar ansåg att pandemin kan leda till en förändring och förbättring av affärsetiken (43 respektive 37 %). Endast 21 % av de anställda höll med i den bedömningen. I fråga om det finns risk för att kortsiktiga resultat premieras före etik anger en majoritet av tillfrågade styrelseledamöter (55 % globalt och 53 % i Sverige) att sådan risk finns.

– Vi vet att kriser generellt ökar korruptionsriskerna. Den aktuella pandemin innebär förutom stort mänskligt lidanden svåra ekonomiska konsekvenser som skapar press på företagsledare och anställda. I denna situation är ett etiskt ledarskap liksom en förståelse för hur sådan press kan skapa incitament för etiska övertramp avgörande för att inte trampa snett. Resultatet från rapporten spär på vikten av detta ytterligare, kommenterar Institutet Mot Mutors (IMM) generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Du kan läsa Global Integrity Report 2020 här. Det svenska pressmeddelandet hittar du här.

IMM har under våren på olika sätt uppmärksammat hur coronapandemin medför ökade korruptionsrisker, bl.a. i en debattartikel, samt hur dessa ska hanteras. Läs mer om detta här.