Nyheter

Nationell handlingsplan ska stärka antikorruptionsarbetet

11 december 2020

För ett år sedan inledde regeringen arbetet med att ta fram Sveriges första nationella handlingsplan mot korruption, ett arbete som nu börjar nå sitt slutskede. Statskontoret får nu i uppdrag av regeringen att se till att handlingsplanen får genomslag på myndigheterna.

Läs mer