Nyheter

Få länder uppfyller EU:s krav om skydd för visselblåsare

18 december 2023

Flertalet EU-länder saknar ett generellt skydd för visselblåsare som rapporterar om korruption och andra oegentligheter. Detta konstaterar Transparency International i en ny rapport. - Detta är en påminnelse om att ett robust rättsligt ramverk är avgörande för att skydda visselblåsare från repressalier, säger Parul Sharma.

Läs mer 

Allt fler arbetar med etik och regelefterlevnad i Norden

15 december 2023

Antalet anställda som arbetar med etik- och regelefterlevnad ökar. 96 procent av organisationer i Norden har en uppförandekod och 97 procent av etik- och regelefterlevnadsprogrammen omfattar även antikorruption. Detta framgår i Nordic Business Ethics and Compliance Survey 2023. - Det faktum att nästan alla etik- och regelefterlevnadsprogram innefattar antikorruption är glädjande, säger Parul Sharma.

Läs mer 

Perspektiv: Louise Brown – Om kopplingen mellan penningtvätt och korruption

12 december 2023

Louise Brown är en ledande antikorruptionsexpert med tidigare uppdrag som Integrity Compliance Monitor genom Världsbanken och Local Research Correspondent on Corruption för Sverige till EU-kommissionen. Hon har även varit ordförande för Transparency International Sverige och arbetat internationellt med revision och fältgranskningar. Sedan 2021 är hon antikorruptionsexpert i konsultbolaget Advisense:s Financial Crime Prevention-grupp. För IMM berättar hon om hur penningtvätt och korruption går hand i hand samt vad antikorruptionsarbetet har att lära av penningtvättsprevention.

Läs mer 

Ny rapport belyser korruptionsrisker inom miljö och klimat

8 december 2023

En ny rapport belyser miljö- och klimatområden som är speciellt riskutsatta för korrupta ageranden. - Rapporten sammanfattar viktig kunskap vad gäller korruptionsutsatta områden inom miljö och klimat. Vi på IMM hoppas att denna rapport kan ha en kompetenshöjande funktion för alla som vill förstå sambanden mellan miljö, klimat och korruption, säger Parul Sharma.

Läs mer 

Antikorruptionsskolan lanseras inom ramen för Överenskommelse för att motverka korruption inom vård, omsorg och personlig assistans

29 november 2023

Idag lanseras Antikorruptionsskolan; en kostnadsfri e-learning där medarbetare inom vård, omsorg och personlig assistans lär sig om korruption, korruptionsrisker och varför det är viktigt att förebygga förekomsten av korruption inom branschen. - För att förebygga att korruption ens förekommer är det viktigt med kunskapshöjande insatser, vilket är syftet med Antikorruptionsskolan, säger Parul Sharma.

Läs mer