Nyheter

Låg tilltro till det inhemska arbetet mot korruption inom EU

29 augusti 2023

Sju av tio anser att korruption är ett utbrett problem, 54 procent uppger att de inte vet var de ska rapportera misstänkt korruption och endast tre av tio anser att regeringen i deras hemland bedriver ett effektivt arbete mot korruption. Samtidigt anser drygt sex av tio att korruption är oacceptabelt. Detta framgår i EU-kommissionens senaste rapport som undersöker EU-medborgarnas upplevelse av korruption.

Läs mer 

OECD uppdaterar riktlinjer om ansvarsfullt företagande

30 juni 2023

Den nya uppdateringen av OECD:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande för multinationella företag innefattar bland annat uppdateringar gällande klimat och biologisk mångfald. Även riktlinjer kring due diligence, redovisning av ansvarsfullt företagande, ökad transparens, lobbying och korruption är uppdaterade. 

Läs mer