Nyheter

Oroande att påverkansmetoder används inom offentlig sektor

20 november 2023

En ny forskningsrapport lyfter hur organiserad brottslighet påverkar staten och kommuner. Rapportens tyngdpunkt är hur förvaltningen på kommunal nivå är påverkad. Bland annat framgår att korruption är en av tre påverkansmetoder samt att organiserad brottslighet är systemhotande. - Korrupta ageranden skapar stora konsekvenser vart än den förekommer, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

Läs mer 

Perspektiv: Ester Pollack – om svängdörrsproblematik mellan politik och näringsliv

26 Oktober 2023

Ester Pollack är professor i journalistik vid Stockholms universitet. Hon har tidigare forskat inom bland annat politisk kommunikation och lobbyism, där hon specifikt granskat svängdörrarna (revolving doors) mellan politiken och privata lobbyist- och PR bolag. För Institutet Mot Mutor (IMM) berättar hon bland annat om vilka korruptionsrisker svängdörrar mellan politik och näringsliv medför samt om de brister hon ser i den nuvarande lagstiftningen på området.

Läs mer 

Institutet Mot Mutor deltar på MR-dagarna för första gången

9 Oktober 2023

I slutet av november deltar IMMs kansli i MR-dagarna i Helsingborg med anledning av att uppmärksamma vikten av antikorruptionsarbetet kopplat till mänskliga rättigheter. Under dagarna kommer IMM anordna ett seminarium på ämnet samt stå i en monter. Årets tema under MR-dagarna är rätten till utbildning och arbete.

Läs mer 

Ny rapport undersöker idrottskorruption

28 september 2023

En ny rapport från Polismyndigheten lyfter förekomsten av organiserad brottslighet och korruption inom idrotten i Sverige. I rapporten framgår bland annat att idrottskorruption främst förekommer i form av matchfixning och vid oseriös förmedlarverksamhet. Bedömningen är att den organiserade brottsligheten tar mark inom idrotten.

Läs mer