Kansliet

Hayaat Ibrahim, Tf. generalsekreterare

Hayaat har en bakgrund som jurist och ekonom. Hon kommer närmast från en av Sveriges ledande advokatbyråer där hon inriktat sig mot bl.a. antikorruption. Hon har erfarenhet av rådgivning till företag och organisationer gällande förebyggande arbete samt utredning vid misstanke om oegentligheter. Hon har varit tf generalsekreterare för IMM sedan 2020.

Natali Engstam Phalén, Generalsekreterare (föräldraledig)

Natali har en bakgrund som advokat vid en av Stockholms större advokatbyråer med särskilt fokus mot antikorruption samt EU- och konkurrensrättsliga frågeställningar innefattande offentlig upphandling. Hon har varit generalsekreterare för IMM sedan 2017.

Stina Lif, Marknadskommunikatör

Stina har en kandidatexamen inom strategisk kommunikation från Umeå universitet där hon även arbetade på en studentdriven kommunikationsbyrå. Hon har tidigare arbetat på ett research- och analysföretag och har även erfarenhet av projektledning som grundare av Juliaresan.

Emma Renheim, Jurist

Emma är jur. kand. och har arbetat vid domstol, Utrikesdepartementet och diverse andra myndigheter. Hon har även varit juridisk konsult för Norrsken Foundations globala antikorruptionsprojekt Klarity. Emma har stor erfarenhet av att utbilda och hålla i workshops. Hon har även en utbildning i journalistik.

Postadress

Institutet Mot Mutor

Box 160 50

103 21 Stockholm

 

Besöksadress

Brunnsgatan 2 (reception via Stockholms Handelskammare)

111 38 Stockholm