Kansliet

Parul Sharma, tf Generalsekreterare

Parul är hållbarhetsexpert, människorättsjurist samt författare och kommer närmast från Academy for Human Rights in Business. Dessförinnan har hon bland annat arbetat vid Sandvik AB som Global Head of CSR Auditing Suppliers och vid Stora Enso som Vice President Sustainability. Hon har dessutom innehaft rollen som Head of CSR Compliance vid Advokatfirman Vinge där hon var ansvarig för att bygga upp antikorruptionsprogram samt lett regeringens Agenda 2030-delegation. Hon har lång erfarenhet av att stötta näringslivet i hållbarhetsfrågor.

Hayaat Ibrahim, Generalsekreterare

Hayaat har en bakgrund som jurist och ekonom. Hon kommer närmast från en av Sveriges ledande advokatbyråer där hon inriktat sig mot bl.a. antikorruption. Hon har erfarenhet av rådgivning till företag och organisationer gällande förebyggande arbete samt utredning vid misstanke om oegentligheter. Hon har varit generalsekreterare för IMM sedan 2020.

Erica Mikaelsson, Kommunikationsstrateg

Erica har en kandidatexamen inom media- och kommunikationsvetenskap vid Karlstad Universitet. Hon kommer närmast från civilsamhället där hon arbetat med kommunikativa frågor och processer för idrottsföreningar.

Emma Renheim, Jurist

Emma är jur. kand. och har arbetat vid domstol, Utrikesdepartementet och diverse andra myndigheter. Hon har även varit juridisk konsult för Norrsken Foundations globala antikorruptionsprojekt Klarity. Emma har stor erfarenhet av att utbilda och hålla i workshops. Hon har även en utbildning i journalistik.

Postadress

Institutet Mot Mutor

Box 27 287

102 53 Stockholm

 

Besöksadress

Storgatan 19, Näringslivets Hus