Kansliet

Hayaat Ibrahim, Generalsekreterare

Hayaat har en bakgrund som jurist och ekonom. Hon kommer närmast från en av Sveriges ledande advokatbyråer där hon inriktat sig mot bl.a. antikorruption. Hon har erfarenhet av rådgivning till företag och organisationer gällande förebyggande arbete samt utredning vid misstanke om oegentligheter. Hon har varit generalsekreterare för IMM sedan 2020.

Erica Mikaelsson, Marknadskommunikatör

Erica har en kandidatexamen inom media- och kommunikationsvetenskap vid Karlstad Universitet. Hon kommer närmast från civilsamhället där hon arbetat med kommunikativa frågor och processer för idrottsföreningar.

Emma Renheim, Jurist

Emma är jur. kand. och har arbetat vid domstol, Utrikesdepartementet och diverse andra myndigheter. Hon har även varit juridisk konsult för Norrsken Foundations globala antikorruptionsprojekt Klarity. Emma har stor erfarenhet av att utbilda och hålla i workshops. Hon har även en utbildning i journalistik.

Postadress

Institutet Mot Mutor

Box 27 287

102 53 Stockholm

 

Besöksadress

Storgatan 19, Näringslivets Hus