Styrelse

Styrelsens sammansättning

Styrelseordförande
Riksmarskalk Fredrik Wersäll

Utsedda av Stockholms Handelskammare:
Generalsekreterare Caroline Falconer, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
Senior Adviser, advokat, Biörn Riese, Jurie Advokat Aktiebolag

Utsedda av Svenskt Näringsliv:
Jurist/Expert på offentlig upphandling Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv
Partner Eva-Maj Mühlenbock, advokatbyrån Cirio

Utsedda av Sveriges Kommuner och Regioner:
Chefsjurist Sara Catoni, Sveriges Kommuner och Regioner
VD Jonas Schneider, Familjebostäder

Utsedd av Svenska Bankföreningen:
Chefsjurist Åsa Arffman, Svenska Bankföreningen

Utsedd av Läkemedelsindustriföreningen:
Compliance Officer Marcus Unell, Läkemedelsindustriföreningen

Utsedd av Svensk Handel:
Jurist Anders Thelin, Svensk Handel AB

Utsedd av Byggföretagen:
Chefsjurist Emma Lindelöf, Byggföretagen

Adjungerade styrelseledamöter:
f.d Hovrättslagman samt f.d ordförande IMM Thorsten Cars
Biträdande generalsekreterare Henrik Blomqvist, ICC Sweden