Styrelse

Styrelsens sammansättning

Styrelseordförande
Riksmarskalk Fredrik Wersäll

Utsedda av Stockholms Handelskammare:
Biträdande generalsekreterare Kristin Campbell-Wilson, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
Senior Adviser, advokat, Biörn Riese, Jurie Advokat Aktiebolag

Utsedda av Svenskt Näringsliv:
Jurist Olof Erixon, Svenskt Näringsliv
Senior Compliance Advisor Richard Fleetwood, Consilio International AB

Utsedda av SKL:
Chefsjurist Germund Persson, SKL
VD Jonas Schneider, Familjebostäder

Utsedd av Bankföreningen:
Chefsjurist Åsa Arffman, Bankföreningen

 

 

 

Utsedd av Läkemedelsindustriföreningen:
Compliance Officer Jonas Duborn, Läkemedelsindustriföreningen

Utsedd av Svensk Handel:
Jurist Anders Thelin, Svensk Handel AB

Utsedd av Sveriges Byggindustrier:
VD Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier

Adjungerade styrelseledamöter;
f.d Hovrättslagman samt f.d ordförande IMM Thorsten Cars
Generalsekreterare Susanna Zeko, ICC Sweden