Rättsfall

Administrativt ansvarig vid tandklinik erbjöd myndighet pengar för att stryka en skuld

26 Oktober 2023

Umeå tingsrätt, dom 2023-10-26 i mål B 2373-23 

En administrativt ansvarig person på en tandklinik erbjöd pengar till en myndighetsanställd för att myndigheten skulle släppa ett återbetalningskrav riktat  mot kliniken på grund av felaktigt utbetalade statliga stöd.  

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att personen hade upprepade kontakter  med personalen på en myndighet efter att samma myndighet fattat beslut om  att felaktigt utbetalade statliga stöd skulle återbetalas. Ärendet lämnades efter  en tid över till en chef på myndigheten, vilken inledde en sms-konversation.  Konversationen avslutades med ett sms från den administrativt ansvarige personen i vilken denne frågar chefen ”Hur mycket $$ vill du ha så att du släpper  oss?”. En stund senare skickade personen ett nytt sms och frågade om chefen  hade bestämt sig.  

Personen uppgav under förhör att avsikten med sms:en var att fråga chefen  hur stor den kvarvarande skulden till myndigheten var, men på grund av stress  kunde personen inte formulera en kort fråga med den innebörden.  

Tingsrätten fann emellertid att innehållet i sms:en gav ett mycket starkt intryck  av att vara en fråga till chefen hur mycket pengar denne ville ha för att tillse  att myndigheten skulle släppa återbetalningskravet. Enligt tingsrätten fick  den tolkningen av sms:en också starkt stöd av det efterföljande meddelandet.  Tingsrätten ansåg att personens förklaring inte var förenlig med innehållet i  meddelandena samt att det inte var trovärdigt att personen på grund av stress  inte kunde formulera en tydlig fråga.  

Sammantaget fann tingsrätten att personens uppgifter var en efterhandskonstruktion som kunde lämnas utan avseende. Personen dömdes för givande av  muta. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter.