Rättsfall

Tingsrätten dömer person för givande av muta till trafikinspektör

6 december 2022

Göteborgs tingsrätt, dom 2022-12-06, i mål B 5633-22

En person erbjöd efter en misslyckad uppkörning att betala ett okänt belopp till trafikinspektören. Trafikinspektören informerade därefter sin chef om erbjudandet om betalning. Personen nekade till att ha erbjudit muta för att få ett godkänt resultat.

Tingsrätten bedömde trafikinspektörens vittnesmål som trovärdig och övertygande, inga omständigheter framkom som gav skäl att ifrågasätta riktigheten av uppgifterna. Domstolen fann att personen erbjudit trafikinspektören en otillbörlig förmån för trafikinspektörens anställning som provförrättare. Den personen dömdes därmed till givande av muta.

Påföljden bestämdes till 80 dagsböter.