Rättsfall

Tingsrätten dömer person för givande av muta till trafikinspektör

6 december 2022

Göteborgs tingsrätt, dom 2022-12-06, i mål B 5633-22

En person erbjöd efter en misslyckad uppkörning att betala ett okänt belopp till trafikinspektören. Inspektören informerade därefter sin chef om erbjudandet om betalning. Personen nekade till att ha erbjudit betalning för att få ett godkänt resultat.

Tingsrätten bedömde inspektörens vittnesmål som trovärdigt. Domstolen fann att inspektören inom ramen för dennes anställning erbjudits en otillbörlig förmån. Personen dömdes för givande av muta till 80 dagsböter.