Rättsfall

Tingsrätten dömer en person för givande av muta

14 september 2023

Västmanlands tingsrätt, dom 2023-09-14 i mål B 6135-22

Efter att ha blivit underkänd på förarprovet erbjöd en person ett obestämt antal 500-kronorssedlar till en förarprövare för att denne skulle godkänna förarprovet.

Personen förnekade att denne erbjudit förarprövaren pengar. Under förhör förklarade personen att denne vid tillfället tappade sin väska och att ett antal sedlar då föll ur. Personen plockade upp dem och höll dem endast i handen när denne pratade med förarprövaren. Förarprövaren vittnade om att personen vid tre tillfällen försökte ge honom ett antal 500-kronorssedlar och att förarprövaren upprepande gånger sa nej samt till slut gick från platsen för att rapportera händelsen.

Tingsrätten fann de uppgifter som förarprövaren lämnat som tillförlitliga. Personen dömdes därför för givande av muta till 80 dagsböter.