Rättsfall

Tingsrätten dömer myndighetsanställd för tagande av muta

19 juni 2023

Falu tingsrätt, dom 2023-06-19 i mål nr B 1387-22

En anställd vid en svensk myndighet och en företrädare för ett bolag som levererade tjänster till myndigheten hade haft en diskussion angående företrädarens handläggning av ett ärende. Den anställda mejlade företrädaren och uppgav att denne hade det tufft ekonomiskt samt begärde att få ta del av bolagets bonussystem. Den begärda förmånen bestod av ersättning om i vart fall 3 000 kronor.

Tingsrätten fann de uppgifter som lämnats av företrädaren för bolaget som tillförlitliga samt att det klart framgick att det var på den anställdes initiativ som frågan om bonussystemet togs upp. Mot bakgrund av detta ansåg tingsrätten åtalet styrkt och den anställde dömdes för tagande av muta. Med hänsyn till att det hade gått lång tid sedan händelsen ägde rum och då den anställde förlorat sin anställning bestämde tingsrätten påföljden till villkorlig dom förenat med 50 dagsböter.