Rättsfall

Tingsrätten frikänner två privatpersoner från givande av muta och en läkare från tagande av muta

21 mars 2023

Stockholms tingsrätt, dom 2023-03-21, mål B 14906–22

En privatperson kontaktade en läkare via en chattfunktion med anledning av att denne och två vänner önskade få ett visst läkemedel utskrivet, varpå läkaren skrev att det skulle ordnas. Därefter fördes en summa om 8 000 kronor över till läkarens konto, varefter läkaren skrev ut recept på det efterfrågade läkemedlet till personen i fråga och dennes vänner. Samtliga nekade till brott.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att vem som helst inte kan göra sig skyldig till mutbrott, utan att det måste ske till en mutbar person, dvs. att mottagaren av förmånen måste vara en arbets- eller uppdragstagare. Av utredningen i målet var visserligen visat att läkaren hade förskrivningsrätt som följde av dennes läkarlegitimationen. Läkaren hade dock vid tidpunkten för händelsen fått sin så kallade arbetsplatskod återkallad, vilken lämnas av regionen och krävs för att kunna skriva ut recept inom ramen för högkostnadsskyddet. Med anledning härav ansåg tingsrätten inte att det var visat att förskrivningen av läkemedlet till personerna var hänförliga till läkarens uppdrag i regionen. Det var därmed inte visat att läkaren var en mutbar person. Tingsrätten frikände därav samtliga från mutbrott. Åtalet omfattade dock även annan brottslighet.