Mer stöd

Här finner du länkar till ytterligare informationsmaterial och stöd i ditt antikorruptionsarbete.

Under Svenska myndigheter och organisationer hittar du en förteckning över vilka svenska myndigheter och organisationer som särskilt arbetar för att ge stöd i korruptionsfrågor.

Under Svenska publikationer publicerar vi löpande rapporter, forskning och andra publikationer rörande korruption från relevanta organisationer.

Internationella initiativ mot korruption innehåller länkar till olika organisationer som arbetar med korruptionsfrågor.

Under Internationella publikationer publicerar vi löpande rapporter, forskning och andra publikationer rörande korruption från relevanta internationella organisationer.

Debattartiklar samlar debattartiklar om antikorruption som IMM skrivit under de senaste åren.

Poddar och videoklipp samlar inspelat material som IMM medverkat i kopplat till olika ämnen som berör korruption.

E-learnings ger tips på allmänt tillgängliga svenska och internationella online-utbildningar om mutor och korruption.