Mer stöd

Här finner du länkar till ytterligare informationsmaterial och stöd i ditt antikorruptionsarbete.

Under Svenska myndigheter och organisationer hittar du en förteckning över vilka svenska myndigheter och organisationer som särskilt arbetar för att ge stöd i korruptionsfrågor.

Under Svenska publikationer publicerar vi löpande rapporter, forskning och andra publikationer rörande korruption från relevanta organisationer.

Internationella initiativ mot korruption innehåller länkar till olika organisationer som arbetar med korruptionsfrågor. Här hittar du även Världsbankens lista över uteslutna företag och individer.

Under Internationella publikationer publicerar vi löpande rapporter, forskning och andra publikationer rörande korruption från relevanta internationella organisationer.

E-learnings ger tips på allmänt tillgängliga svenska och internationella online-utbildningar om mutor och korruption.