Internationella initiativ mot korruption

Europarådets Group of States against Corruption (GRECO)

Samarbetet syftar till att skapa en enhetlig kamp mot korruptionen i Europa. Gruppen utgår från Europarådet, men förutsätter inte medlemskap i Europeiska Unionen. För närvarande är 49 länder anslutna, inklusive USA. GRECO:s mål är att förstärka medlemsländernas arbete mot korruption genom att övervaka efterlevnaden av Europarådets antikorruptionsstandarder.

Global compact

FN:s Global Compact är ett internationellt nätverk som samlar näringslivsaktörer som vill implementera universella hållbarhetsprinciper. Global Compact uppställer tio principer där antikorruption utgör den tionde.

GAN Business Anti-Corruption Portal

Portalen innehåller resursmaterial i arbetet mot korruption, t.ex. landsspecifika guider och viss onlineutbildning och verktyg för att identifiera korruptionsrisker i en verksamhet.

International Chamber of Commerce (ICC) (länk till svenska organisationens hemsida)

ICC arbetar med självreglering som en metod för att motverka korruption. Organisationen har tagit fram ett antal regler och verktyg.

OAS – organisationen för amerikanska stater

Organisationen verkar för att driva opinionsbildning och samarbete mellan anslutande stater i USA, med en tydlig inriktning på den samhälleliga skada som korruption orsakar landets medborgare.

TRACE International

TRACE är en global näringslivsorganisation som arbetar mot korruption samt tillhandahåller tjänster för tredjepartshantering.

Transparency International (TI)

TI är en global organisation som arbetar för att bekämpa korruption. TI har ett antal nationella kapitel, däribland i Sverige. Organisationen står bakom den välkända världskartan som visar uppfattad korruption i 180 länder, s.k. Corruption Perceptions Index.

Världsbankens sanktionslista

Världsbanken har två huvudsakliga mål; att se till att färre människor lever i extrem fattigdom och att främja gemensamt välstånd. Banken ser korruption som ett av de största hoten mot dessa mål.

Sedan 1998 har banken ett system för att sanktionera företag och individer som bedöms ha agerat bl.a. korrupt i projekt finansierade av Världsbanken. Uteslutning är en av sanktionerna. Vid uteslutning kan företaget inte ansöka om deltagande i något av Världsbankens projekt. Uteslutna företag och individer publiceras offentligt här. Världsbankens årliga rapporter om sanktionssystem finns att läsa här.