Svenska publikationer

2018

BRÅ: Att motverka otillåten påverkan inom idrotten

Statskontoret: FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter – utmaningar i statens arbete

2017

SOM-Institutet: Svenska folket bedömer korruption 2016

Statskontoret: Ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur i staten

Statskontoret: Den statliga värdegrunden – professionella värderingar för en god förvaltningskultur

Statskontoret: Ett stärkt arbete mot korruption och andra oegentligheter i statsförvaltningen

Statskontoret: En kultur mot korruption

Upphandlingsmyndigheten, Korruption i offentlig upphandling – vad är det och hur kan det förebyggas?

2016

Vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll, ESV 2016:24

Brå:Otillåten påverkan mot myndighetspersoner, Rapport 2016:13

Brå: Kriminell infiltration av företag, Rapport 2016:10

SOM Rapport 2016:03.Svenska folket bedömer korruption

2015

Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK)

Brå: Hot och våld. Rapport 2015:12

Brå: Matchfixning, Manipulation av matcher och spelmarknad Rapport 2015:18

2014

Värdegrundsdelegationen – en kultur som motverkar korruption

Säpo: Otillåten påverkan från den grova organiserade brottsligheten

Brå: Korruption i Myndighetssverige – otillåten påverkan mot insider

2013

Brå: Den anmälda korruptionen i Sverige

Tillitens gränser

Granskingskommissionen i Göteborgs stad 2013

Riksrevisionen: Statliga myndigheters skydd mot korruption (RiR 2013:2)

Allmän nytta eller egen vinning?

ESO-rapport om korruption på svenska (ESO 2013:2)

2012

Köpta relationer

Om korruption i det kommunala Sverige (Statskontoret 2012:20)