Nyheter

Arbetet med att förebygga korruption stannar inte vid att ha ett regelverk på plats!

26 mars 2013

Frågorna kring förekomsten av korruption och huruvida mutor ökar väcks i samband med den diskussion som pågår i Sverige. Återkommande fall av misstänkta korruptionsbrott rapporteras och en sak blir mer och mer tydlig i vågorna från mediabruset, det räcker inte med att ha ett regelverk mot mutor på plats! Något måste också göras och det aktivt! IMM har i dag uttalat sig i frågan i Nyhetsmorgon i tv4.

 

tv4-1
Foto: Emanuel Sidea, Veckans Affärer