Nyheter

Generalsekreteraren har ordet

1 mars 2013

Mutor är ett ämne i tiden, inte minst vittnar den återkommande media-rapporteringen kring detta. På IMM kommer mycket av vårens aktiviteter fokuseras kring Näringslivskoden (som ni själva kan ladda ned från hemsidan). IMM har sedan sin tillkomst verkat för självreglering som medel att bekämpa korruption i samhället och Näringslivskoden är ett naturligt steg därav samt ett komplement till lagstiftningen på området.

Kopplat till Näringslivskoden kommer IMM erbjuda olika typer av utbildningar för privata och offentliga verksamheter med fokus på bland annat implementering av Näringslivskoden och förebyggande av mutbrott.

Vi går en spännande vår till mötes och mer uppdateringar kring kommande aktiviteter kommer att ske via hemsidan som vi just nu arbetar kontinuerligt med för att uppdatera. Har ni frågor kring Näringslivskoden, tankar kring utbildningar eller funderingar kring mutbrott, tveka inte att höra av er!

Helena Sundén