Nyheter

Hayaat Ibrahim utsedd till en av näringslivets mäktigaste kvinnor 2023

14 mars 2023

Dagens Industri utser årligen de 125 mäktigaste svenska näringslivskvinnorna. För andra året i rad har Institutet Mot Mutors (IMM) generalsekreterare Hayaat Ibrahim blivit utsedd till en av dessa personer.

– Jag är otroligt hedrad över att bli utnämnd till en av de mäktigaste kvinnorna inom det svenska näringslivet 2023. Utnämningen är ett kvitto på att IMM:s arbete med att driva antikorruption som vår tids viktigaste hållbarhetsfråga ges allt större utrymme i näringslivet, säger Hayaat Ibrahim.

Hon fortsätter:

– Sverige har länge haft en naiv självbild vad gäller korruption, men i takt med att kunskapen om såväl incidenter som förödande skadeverkningar ökar ser vi att allt fler börjar ta frågan på allvar. Antikorruption är därför en oerhört viktig fråga för det svenska näringslivet. Korruption utgör dessutom det främsta hindret för hållbar utveckling och med det att lyckas uppnå hållbarhetsagendan. Därför behöver varje bolag som seriöst vill bedriva långsiktigt hållbara och lönsamma affärer investera i ett välfungerande antikorruptionsarbete.

Mer information hittar du på Dagens Industris hemsida.