Nyheter

IMMs Styrelse 2013

15 april 2013

Stämman har sagt sitt och huvudmännen har utsett två representanter var till IMMs styrelse för verksamhetsåret 2013. Vi ser fram emot ett spännande år med många bokade aktiviteter och aktiva styrelseledamöter som alla brinner för att sprida IMMs budskap vidare. Nedan presenteras våra ledamöter och de huvudmän de företräder. Vi står enade i kampen mot korruption!

styrelse-webb

Stående från vä; Martina Elfgren Lilja, Svensk Handel, Germund Persson,SKL, Anna-Karin Liljeholm, Svensk Handel, Einar Lundgren, Svensk Näringsliv, Jerker Löfgren, Stockholms Handelskammare, Anders Blanck,LIF. Sittande från vä; Annette Magnusson, Stockholms Handelskammare, Claes Sandgren, Styrelseordförande IMM, Ingrid Eliasson, LIF. Inte närvarande vid fotografering; Olof Erixson, Svenskt Näringsliv samt Göran Sylvesten, SKL.