Nyheter

Institutet Mot Mutor söker praktikant till våren 2023

22 november 2022

Kort om Institutet Mot Mutor

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att informera företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om vad korruption är, hur den tar sig uttryck och hur den kan motverkas. IMM stöttar näringslivet med råd och stöd gällande korruptionsfrågor på såväl nationell som global nivå.

Vad innebär en praktik hos IMM?

IMM har flertalet pågående projekt och samarbeten och det dagliga arbetet innefattar en mängd olika uppgifter. Vi samverkar med ett stort antal organisationer. Som praktikant på IMM kommer du få vara del av alla samarbeten och projekt, med bl.a. arbetsuppgifter såsom att:

  • Omvärldsbevaka inom området för korruption
  • Producera innehåll till vår hemsida och sociala medier
  • Uppdatera IMM:s rättsfallsbank
  • Planera och delta vid seminarier och webbinarier som IMM anordnar

Under praktiken finns även utrymme att påverka och komma med egna idéer kring arbetsuppgifter och att vara med i diskussioner rörande IMM:s verksamhet. Du har även möjlighet att genomföra fördjupade projekt inom området för korruption.

Vem tror vi att du är?

Vi tror att du som söker är intresserad av korruptions- och samhällsfrågor, samt nyfiken på hur man kan arbeta kommunikativt kring svåra juridiska frågeställningar. Vi tror även att du har ett intresse för affärer och de utmaningar som näringslivet kan ställas inför i samband med olika affärsrelationer.

Praktiken ska genomföras som del av ordinarie utbildningsprogram och vara studiemedelsberättigande då praktiken är obetald. Du bör vara försäkrad genom universitet/högskola eller i egen regi och ansvarar själv för att ordna samt bekosta resor och bostad.

Ansökan

Välkommen att skicka din ansökan till info@institutetmotmutor.se. Ansökan bör innehålla CV, och personligt brev (max 1 sida). Vi tar emot ansökningar löpande! Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig till marknadskommunikatör Erica Mikaelsson på 010-256 99 82.