Nyheter

Kritik mot svensk mutlagstiftning i ny rapport

12 september 2018

Idag har organisationen Transparency International publicerat rapporten ”Exporting Corruption”. Rapporten summerar den granskning organisationen gjort av efterlevnaden av OECD:s konvention mot mutor i internationella affärsförhållanden. Det framgår att ett stort antal länder har mer arbete att göra för att uppfylla konventionen, däribland Sverige.

Sverige placerar sig ett steg högre jämfört med tidigare granskning och hamnar i näst högsta kategorin måttlig tillämpning, men får samtidigt kritik. Lagstiftningen brister enligt rapporten vad gäller att hålla juridiska personer ansvariga för mutbrott, särskilt med beaktande av den låga nivån för företagsböter. Det låga antalet utredningar av utländska mutbrott ger vidare vid handen att det saknas proaktivitet från rättsväsendet och att mer resurser behöver tillsättas till polisen.

–Korruptionen världen över är ett massivt problem och det ligger ett stort ansvar på länder som Sverige med låg grad av nationell korruption att bidra i den internationella kampen mot mutor, säger Natali Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

– Det finns dock brister i vår lagstiftning. Polisen har inte tillräckligt med resurser för att kunna jobba systematiskt mot dessa brott och den företagsbot man riskerar om man avslöjas har ett tak på tio miljoner kronor. Därmed är risken att åka fast låg och konsekvensen blir inte heller speciellt kännbar när det rör sig om större affärer, fortsätter Natali Phalén.

Av de 44 konventionsanslutna länderna bedöms i rapporten enbart sju länder bedriva aktiv tillämpning av konventionen: USA, Tyskland, Storbritannien, Italien, Schweiz, Norge och Israel. Utöver de konventionsanslutna länderna har också Kina, Hongkong, Indien och Singapore granskats och placerats i den sämsta kategorin.

– Det obefintliga antalet domar i Sverige för brottet vårdslös finansiering av mutbrott som särskilt skulle ta sikte på internationella mutbrott begångna genom mellanhänder måste ses som ett misslyckande – särskilt mot bakgrund av att svenska företag verkar på svårt korruptionsutsatta marknader. Det skapar också en osäkerhet för svenska företag vad som krävs av dem när det inte finns vägledande praxis, säger Natali Phalén.

Läs rapporten ”Exporting Corruption” här.

Mer information om OECD:s konvention finner du här.