Nyheter

Låg tilltro till det inhemska arbetet mot korruption inom EU

29 augusti 2023

Sju av tio anser att korruption är ett utbrett problem, 54 procent uppger att de inte vet var de ska rapportera misstänkt korruption och endast tre av tio anser att regeringen i deras hemland bedriver ett effektivt arbete mot korruption. Samtidigt anser drygt sex av tio att korruption är oacceptabelt. Detta framgår i EU-kommissionens senaste rapport som undersöker EU-medborgarnas upplevelse av korruption.

Rapporten Special Eurobarometer 534 undersöker EU-medborgares upplevelse av korruption mellan april och maj 2023. Undersökningen är utförd genom intervjuer på respondentens modersmål. Samtliga EU:s 27 medlemsländer medverkade i undersökningen där drygt 26 000 respondenter från olika sociala och demografiska grupper deltog.

Av rapporten framgår att sju av tio respondenter anser att korruption är ett utbrett problem i deras hemland. Detta är en ökning med två procentenheter från föregående års undersökning. Bland de svenska respondenterna uppger 36 procent att korruption är ett utbrett problem i Sverige. Fler än sex av tio av respondenterna anser att korruption är oacceptabelt. På samma fråga till de svenska respondenterna uppgår siffran till 72 procent; en ökning med sex procentenheter sedan 2022.

Låg tilltro till regeringarnas arbete mot korruption

Färre än en av 20 uppger att de upplevt eller bevittnat korruption de senaste tolv månaderna. Bland de som upplevt eller bevittnat korruption uppger 85 procent att de inte rapporterade detta. I Sverige rapporterade 44 procent av respondenterna som bevittnat korruption detta. Bland alla respondenter uppger drygt hälften, 54 procent, att de dessutom inte vet vart de ska rapportera misstänkt korruption. Nära hälften av respondenterna tror även att svårigheten att bevisa korruption är den främsta anledningen till att människor inte rapporterar korruption.

Tre av tio håller med om påståendet att det arbete deras nationella regering bedriver mot korruption är effektiva. Bland de svenska respondenterna håller 38 procent med om påståendet, vilket är en minskning med sex procentenheter sedan 2022. 29 procent av samtliga respondenter uppger att det är tillräcklig transparens och tillsyn vad gäller finansiering av politiska partier. När det gäller förekomsten av korrupta beteenden uppger 59 procent av respondenterna att de tror att det förekommer inom politiska partier.

– Att så många bevittnat korruption och inte rapporterat detta hemma i Sverige är djupt oroväckande. EU-medborgarnas upplevelse av korruption i det egna landet är viktig att ta i beaktande. Sju av tio som bor i EU upplever att korruption är ett utbrett problem i deras hemland. Samtidigt uppger rapporten även en låg tilltro till den inhemska regeringens arbete mot korruption. Årets rapport visar att behovet av att motverka förekomsten av korruption inom unionen fortsatt är stort och dessutom behöver prioriteras, säger Parul Sharma, tf generalsekreterare vid IMM.

Ta del av undersökningen här.