Nyheter

LKAB ny stödjande medlem till IMM

5 februari 2024

Styrelsen för Institutet Mot Mutor har antagit LKAB som ny stödjande medlem och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

– Vi vet sedan tidigare att korruption påverkar arbetet mot den gröna omställningen och utvecklingen. Därför känns det glädjande att LKAB, som aktivt arbetar för omställning mot en hållbar framtid, nu blir stödjande medlem hos IMM. Genom medlemskapet stöttar LKAB dels IMM:s arbete, dels betonar de ytterligare vikten av antikorruptionsfrågan, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

LKAB är ett statligt ägt aktiebolag som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter för en internationell marknad. LKAB leder även den gröna omställningen av järn- och stålindustrin genom att utveckla järnsvamp och andra koldioxidfria processer och produkter. De vill på ett innovativt och konkurrenskraftigt bryta och förädla järnmalm och mineral till klimateffektiva kvalitetsprodukter. Läs mer om LKAB här.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här, eller besök vår hemsida: www.institutetmotmutor.se