Nyheter

Nu ska Näringslivskoden ut i världen för att förebygga korruption!

8 februari 2024

Aktörer inom såväl privat som offentlig sektor har länge tagit hjälp av Institutet Mot Mutors (IMM) självreglering Näringslivskoden för vägledning i frågor om hur korruption förebyggs. Nu är Näringslivskoden översatt till fyra nya språk: ukrainska, arabiska, spanska och franska.

Sedan 2012 förvaltar IMM självregleringen Kod mot korruption i näringslivet, den så kallade Näringslivskoden. Näringslivskoden ger ledning i frågor om hantering av förmåner ur ett korruptionsperspektiv. Koden reviderades första gången 2014 och publicerades i sin nuvarande form 2020. Den är dessutom sedan tidigare översatt till engelska. Nu lanserar IMM ytterligare fyra översättningar av Näringslivskoden: ukrainska, arabiska, spanska och franska. Genom översättningarna av Koden är förhoppningen att den bidrar till ett starkare antikorruptionsarbete i en allt mer globaliserad värld.

– IMM:s arbete har länge inneburit att verka för självreglering samt stötta näringslivet i det proaktiva arbetet mot korruption. I takt med globaliseringen ser vi att Näringslivskoden kan bidra med betydande kunskap och förståelse för vikten av antikorruptionsarbetet även utanför de svenska gränserna, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

Hon fortsätter:

– Näringslivskoden är ju unik eftersom det är ett skarpt verktyg som baseras på de brittiska och amerikanska mutbrottslagstiftningarna – de strängaste och mest vägledande lagarna. Vidare är vår förhoppning att den på bredare front kommer bidra med ett proaktivt antikorruptionsarbete både inom Sveriges gränser och globalt, säger Parul Sharma.

– Korruption är ett avgörande hinder för en hållbar utveckling. Det är en fråga som kräver internationell samverkan och Sverige har anslutit sig till antikorruptionskonventioner i såväl FN som OECD. På en del marknader kan korruption vara en stor utmaning för exportindustrin. En viktig del av regeringens exportfrämjande och exportfinansierande verksamhet är nolltolerans mot alla former av korruption och ett aktivt arbete för stötta företagens arbete att minimera korruptionsrisker utomlands. Här är näringslivskoden ett viktigt verktyg som blir än mer användbart i internationella sammanhang när den översätts till fler språk, säger Cecilia Ekholm, Ambassadör för hållbart företagande vid Utrikesdepartementet.

– Vi är en del av CSR Europe där CSR Ukraine är en partner som vi under många år samarbetat med. Just nu driver vi ett viktigt projekt, finansierat av Svenska Institutet, där vi även samarbetar med Kiev School of Economics för att koppla ihop skattefrågor och antikorruptionsfrågor med hållbar utveckling. Att nu kunna använda Näringslivskoden översatt till ukrainska med både studenter och näringsliv i detta arbete känns mycket värdefullt och något som välkomnas starkt, säger Marianne Bogle, Executive Director vid CSR Sweden.

– I internationell handel fungerar IMM:s kod mot korruption i näringslivet som en kompass som styr oss alla, oavsett nationalitet och bakgrund, mot det som är etiskt och korrekt. Koden säkerställer att näringslivets strävan efter välstånd är rättvist förankrad i gemensamma och internationellt gångbara riktlinjer. Det är fantastiskt att se att Koden nu finns tillgänglig på flera språk, vilket effektivt möjliggör detta mål, säger Caroline Falconer, generalsekreterare på SCC Skiljedomsinstitut, del av Stockholms Handelskammare, samt ledamot i Institutet Mot Mutors styrelse.

Du finner Näringslivskoden på samtliga språk här.