Nyheter

Ny rapport belyser korruptionsrisker inom miljö och klimat

8 december 2023

En ny rapport belyser miljö- och klimatområden som är speciellt riskutsatta för korrupta ageranden.
– Rapporten sammanfattar viktig kunskap vad gäller korruptionsutsatta områden inom miljö och klimat. Vi på IMM hoppas att denna rapport kan ha en kompetenshöjande funktion för alla som vill förstå sambanden mellan miljö, klimat och korruption, säger Parul Sharma.

Korruption har en signifikant och negativ inverkan på miljön. Den undergräver miljökvalitén och den ekonomiska tillväxten samt försvagar miljöstandarder för utvecklingsländer. Inom miljörelaterad organiserad brottslighet förekommer dessutom korrupta handlingar i större utsträckning än inom annan form av organiserad brottslighet.

Rapporten Framträdande korruptionsrisker inom miljö och klimat berör fem områden inom klimat och miljö som är särskilt riskutsatta för korruption; illegal handel med ämnen som bryter ner ozonskiktet, dumpning och illegal transport av miljöfarligt avfall, illegal handel med vilda djur och växter, olagligt, oreglerat och icke-rapporterat fiske samt illegal skövling och handel med timmer. Rapportens förord är författat av Staffan Nyström, Nationell Samordnare för Nationella anti-korruptionsgruppen, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten.

– Rapporten sammanfattar viktig kunskap vad gäller korruptionsutsatta områden inom miljö och klimat. Vi vet sedan tidigare att korrupta ageranden är negativt för arbetet med hållbar utveckling. Det påverkar arbetet på såväl global nivå som i Sverige. En viktig del av arbetet är att förebygga att korruption ens förekommer, där det dessutom är viktigt att känna till de områden där korruptionsrisker är framträdande, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

– I Sverige anmäls för närvarande cirka 100 till 150 mut- och korruptionsrelaterade ärenden till Nationella anti-korruptionsgruppen. Av dessa är ett fåtal kopplade till miljö- och klimatområdet. När mut- och korruptionsbrott upptäcks är det viktigt att dessa anmäls, säger Staffan Nyström, Nationell Samordnare för Nationella anti-korruptionsgruppen, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten.

Ta del av rapporten här.