Nyheter

Ny svensk lägstanivå i Transparency Internationals korruptionsindex

30 januari 2024

Transparency Internationals rapport Corruption Perceptions Index 2023 noterar Sverige på en ny lägstanivå. Rapporten pekar på negativa trender internationellt vad gäller rättivsa och rättsstatens principer. Dessutom är de globala korruptionsnivåerna stillastående, trots förebyggande arbete.
– Det är oroväckande att Sverige för andra året i rad är noterad på en ny lägsta nivå, säger Parul Sharma.

Efter en lägsta notering av Sveriges poäng i Transparency Internationals (TI) korruptionsindex 2022 sänker organisationen de svenska poängen ytterligare i 2023 års rapport. Sverige tappar ett poäng jämfört med 2022 och backar till 82 poäng. Med det är Sverige nedflyttad en plats jämfört med föregående år och placerade på en delad sjätteplats med Schweiz. Såväl Norge, Finland och Danmark behåller poängen från föregående år med 84, 87 respektive 90 poäng; 100 poäng är maxpoäng. Danmark är fortsatt det land som är upplevt att vara minst korrupt. Två av tre länder av de totalt 180 som är med i mätningen har en poäng under 50.

– Det är oroväckande att Sverige för andra året i rad är noterad på en ny lägsta nivå. Detta är en tydlig signal på att det nationella arbetet mot korruption måste stärkas. IMM hoppas att regeringen tar denna varningsklocka till sig och agerar, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

Global nedgång för rättvisa och rättsstatens principer

Sedan 2016 har det skett en global nedgång vad gäller rättvisa och rättsstatens principer. En bidragande faktor till denna trend är en ökning av auktoritärism. Även i demokratiska kontexter är mekanismerna som håller styrandet i schack försvagade. Enbart 28 av 180 länder har förbättrats i mätningen sedan 2012 vad gäller korruptionsnivån. 34 länder har försämrats drastiskt sedan 2012. Trots förbättringen på global nivå vad gäller kriminalisering av korruption, samt etableringen av specialiserade institutioner, är korruptionsnivåerna globalt sett stillastående.

I rapporten framgår att den allvarsamma sociala påverkan som är orsakad av omfattande korruption gör den till ett internationellt bekymmer. Dessutom pekar den på att arbetet för rättvisa och arbetet mot korruption är direkt relaterade. Om rättssystemet brister i upprätthållandet av rättsstaten är det en grogrund för korruption.

– För att de demokratiska principerna ska kunna upprätthållas är det väsentligt att rättssystemet är säkert och fritt från korruption. Att det på internationellt plan är en nedåtgående trend för såväl rättvisa som rättsstatens principer är viktigt att ta på stort allvar även från svenskt håll. Sverige är beroende av den internationella kontexten, inte minst då vi som land är exportberoende. Då är det väsentligt att värna om rättvisa och demokrati även utanför de svenska gränserna, säger Parul Sharma.

Ta del av rapporten här.