Nyheter

Parul Sharma tf generalsekreterare för Institutet Mot Mutor

22 augusti 2023

Parul Sharma har utsetts till tf generalsekreterare under Hayaat Ibrahims föräldraledighet med start den 25 augusti 2023.

Parul är hållbarhetsexpert, människorättsjurist samt författare och kommer närmast från Academy for Human Rights in Business där hon innehaft rollen som VD. Dessförinnan har hon bland annat arbetat vid Sandvik AB som Global Head of CSR Auditing Suppliers och vid Stora Enso som Vice President Sustainability. Hon har dessutom innehaft rollen som Head of CSR Compliance vid Advokatfirman Vinge där hon var ansvarig för att bygga upp fungerande antikorruptionsprogram. Under två års tid ledde Parul den svenska regeringens Agenda 2030-delegation. Hon har lång erfarenhet av att stötta näringslivet i hållbarhetsfrågor.

– Vi är glada och hedrade över att Parul Sharma, med sina gedigna erfarenheter och kvalifikationer, kunnat knytas till Institutet under nuvarande generalsekreterares föräldraledighet. Det understryker Institutets centrala roll i att motverka korruption, säger Fredrik Wersäll, ordförande för IMM.

Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som verkar för en god sed för beslutspåverkan både inom näringslivet och samhället i övrigt. IMM arbetar för att motverka mutor och andra otillbörliga förmåner som används för att påverka beslut. IMM:s huvudmän är Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Foto: Gustav Gräll