Nyheter

Rekordmånga åtalade och allt fler yngre dömda under 2022

20 mars 2023

Rekordmånga åtalades för mutbrott under 2022 och likt föregående år dömdes nio av tio för mutbrott. Samtidigt är det totala mutbeloppet i fällande domar lägre. En ny sektor, ordningsmakt, hamnar i topp vad gäller antal mål. Medelåldern på dömda mutbrottslingar har sjunkit från föregående år, detta visar Institutet Mot Mutors (IMM) årliga rättsfallssamling.

Sedan 2017 sammanställer IMM årligen en rättsfallssamling som ger en överblick över fjolårets svenska mutbrottsdomar. Samlingen sammanfattar föregående års rättsfall. Den redovisar relevant statistik, bland annat om mutbrottet skett inom privat eller offentlig sektor, påföljd och mutbelopp. Samlingen ger även en överblick över hur vanligt förekommande mutbrott är inom olika branscher. Detta kan underlätta för företag och andra aktörer vid bedömning av sina korruptionsrisker.

Allt yngre är dömda för mutbrott

Rättsfallssamlingen Mutbrottsdomar i Sverige 2022 visar på trendavvikelser jämfört med föregående år. Totalt åtalades 77 personer för mutbrott under 2022. Detta är 16 fler än året innan. Under 2022 förekom flest antal mål inom sektorn Ordningsmakt. Dessa mål har främst rört frihetsberövade personer som erbjudit en muta till en kriminalvårdare. Därefter följer sektorerna Transport och fordon samt Vård och omsorg.

Jämfört med 2021 är det samlade mutbeloppet för 2022 lågt, siffran överskred 25,5 miljoner kronor. Det samlade beloppet under 2021 uppgick till cirka 117 miljoner kronor. Det innebär att det totala mutbeloppet har minskat med 78 procent sedan 2021. Detta har bland annat sin förklaring i att det under 2021 prövades ett mål där det totala mutbeloppet överskred 100 miljoner kronor. Mutbeloppen på enskilda mutor har under 2022 varierat mellan 450 kronor och närmare 6,2 miljoner kronor.

Liksom föregående år är den typiske mutbrottslingen en man. Givaren av mutan arbetar oftast inom privat sektor och tagaren normalt inom offentlig sektor. Medelåldern på de som under 2022 är dömda för mutbrott är lägre än föregående år; medelåldern för dömda personer under året uppgick till 42 år, året innan var samma siffra 45 år.

– Från årets rättsfallssamling kan vi se att åldern på de mutbrottsdömda under 2022 har sjunkit jämfört med 2021. Till följd av detta är medelåldern sänkt med tre år. Sett över en femårsperiod har den typiske mutbrottslingen varit mellan 42 och 52 år. För varje år, med undantag för 2019, har medelåldern sjunkit. Att mutbrottsligheten rör sig allt lägre ner i åldrarna är en oroande utveckling som bör tas på största allvar av samhället, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare vid IMM.

Trenderna håller i sig över åren

Fortsatt är sektorn Transport och fordon vanligaste förekommande bland svenska mutbrott sett över en femårsperiod. Därefter följer sektorerna Bygg och anläggning, Data, IT & telekom samt Vård och omsorg. Den typiske mutbrottslingen de senaste fem åren har varit en man i åldrarna 42 till 52 år. Givaren har oftast arbetat inom privat sektor och tagaren inom offentlig sektor. Den vanligaste formen av muta är pengar, följt av sakgåvor, presentkort och nöjesresor. Fortsatt är inga domar meddelade avseende mutbrotten handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott.

– Vi ser fortsatt att de branscher där korruptionsriskerna är höga tenderar att återkomma i en stor andel av de mål som prövats under åren. Det förebyggande arbetet mot korruption behöver intensifieras, speciellt i de situationer där det privata och offentliga möts vilket dessutom speglas i statistiken, säger Hayaat Ibrahim.

Ta del av rättsfallssamlingen här.