Nyheter

Sverige backar i korruptionsindexet – lägsta uppmätta nivån sedan 2012

31 januari 2023

Efter fyra år sänks Sverige till den lägsta poäng som uppmätts i korruptionsindexet sedan 2012. 

För första gången på fem år sänks Sveriges poäng i Transparency Internationals (TI) årliga korruptionsindex. Från 85 poäng föregående år tappar vi nu två poäng och noteras på den lägsta nivån sedan 2012. Sverige flyttas ner en plats och hamnar i år på en femteplats, delad med Singapore. Både Finland och Norge tappar ett poäng vardera. Danmark förbättrar sig med två poäng till 90 och är liksom föregående år det land som upplevs vara minst korrupt.

– Sverige framhålls ofta som ett land fritt från korruption. Det faktum att vi nu backar till det sämsta uppmätta resultatet på elva år är ett tydligt tecken på att den senaste noteringen bör ses som en väckarklocka. Sverige bör snarast vidta krafttag för att få bukt med den existerande korruptionsproblematiken, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor.

Få länder har förbättrat sig sedan 2012

Indexet mäter den upplevda korruptionen inom den offentliga sektorn för 180 länder med en skala från 100 till 0. En högre poäng indikerar en lägre grad av korruption. Liksom föregående år hamnar en tredjedel av länderna under 50 poäng och det globala medelvärdet är, liksom föregående år, 43 poäng. Sedan 2012 är det enbart 25 länder som förbättrat sig vad gäller upplevd grad av korruption; 31 länder har försämrat sig och övriga 124 länder är kvar på samma nivå.

– Trots Sveriges jämförelsevis låga grad av korruption är det globala perspektivet av största vikt. Detta gäller särskilt för Sverige då vi är ett exportberoende land som verkar på tillväxtmarknader. Ett sådant perspektiv innefattar bland annat att ha god kännedom om de korruptionsrisker som är närvarande i andra länder, men också ett aktivt arbete för att säkerställa att vi inte exporterar korruption till omvärlden, säger Hayaat Ibrahim.

I årets index lyfter TI att pandemin samt ett förändrat säkerhetspolitiskt läge påverkar regioner på olika sätt. Korruption är ett centralt hot mot fred och säkerhet samt uppges elda på rådande konflikter i världen. Vidare framgår att korruption fortsatt nyttjas som ett verktyg för att underminera demokratiska värderingar.

Ta del av 2022 års korruptionsindex här.