Nyheter

Unik överenskommelse för att motverka korruption lanseras

22 februari 2018

En överenskommelse har tagits fram för att motverka risker för korruption inom vård, omsorg och personlig assistans. Syftet är att skapa tydliga ramar för aktörer inom sektorn. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO har med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM) tagit fram en gemensam överenskommelse. Överenskommelsen ger en tydlig vägledning till de som verkar inom vård, omsorg och personlig assistans om hur risker för korruption undviks. Verksamheterna i sektorn förvaltar ett förtroende från allmänheten och det är viktigt med nolltolerans mot mutor och korruption.

– Det är väldigt positivt att det nu finns en överenskommelse, som med konkreta och praktiska exempel ger tydlig vägledning, säger Natali Phalén, generalsekreterare på Institutet Mot Mutor.

Överenskommelsen innehåller grundläggande principer samt praktiska exempel över hur olika situationer kan hanteras och hur verksamheter kan arbeta mot korruption.

– Sektorn är särskilt riskutsatt framförallt på grund av de många mellanmänskliga relationer som präglar arbetet. En handfast vägledning som överenskommelsen ger bidrar förhoppningsvis till trygghet kring vad som är tillåtet respektive otillåtet, säger Natali Phalén.

– Som enskild ska man kunna lita på att det offentliga agerar sakligt och opartiskt. Vi vill att såväl anställda som enskilda ska ha god kunskap om var gränsen går för vad som är ett lämpligt beteende och inte, säger Vesna Jovic, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vårdföretagarnas medlemmar agerar i en förtroendebransch där det är självklart att följa lagar och regler. Vi har en tuff uppförandekod och det nya verktyget ger våra medlemmar ytterligare värdefull vägledning till att göra rätt, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

– KFO arbetar sedan länge med etik och värderingar. Överenskommelsen blir ett viktigt komplement och en möjlighet att intensifiera det arbetet ytterligare, säger Petter Skogar, förbundsdirektör Arbetsgivarföreningen KFO.

Genom överenskommelsen har respektive part åtagit sig att sprida kunskap om och verka för att aktörer i sektorn tillämpar den.

 

>>Överenskommelsen hittar du här.

>>Seminariet om överenskommelsen går att se här.