Brottsbalken

Brottsbalken (SFS 1962:700)

De tidigare reglerna om mutbrott och bestickning upphörde att gälla från och med den 1 juli 2012, då den nya mutlagstiftningen trädde i kraft. Den nya lagen bygger på utredningen SOU 2010:38. Flera förändringar har genomförts. Bland annat kommer de nya reglerna att återfinnas i 10 kap BRB. Nya brottsrubriceringar införs som Tagande av muta respektive Givande av muta, Handel med inflytande och Vårdslös finansiering av mutbrott. Fler personer omfattas också av de nya reglerna samt att åtalsreglerna ändras. Läs de nya reglerna nedan.

Klicka här för lagtext