Rättsfall

Tingsrätten dömer filialchef med inköpsansvar och en skrotförsäljare till mutbrott för överprisade klockor och smycke

8 maj 2019

Norrköpings tingsrätt, dom 2019-05-08 i mål nr B 2723-18

En filialchef vid ett återvinningsföretag med ansvar för prissättningen av inköpt skrot sålde klockor och en guldkedja till en skrotsäljare som sålde till återvinningsföretaget. Filialchefen sålde klockorna och guldkedjorna till överpris och tjänade totalt 31 000 kr på affärerna.

Åklagaren åtalade filialchefen för grovt tagande av muta och skrotförsäljaren för grovt givande av muta. Mutan bestod enligt åklagaren i överbetalningen för klockorna och guldkedjan. Både filialchefen och skrotsäljaren nekade till brott.

Tingsrätten fastslog inledningsvis att det inte finns något krav på att huvudmannen ska utöva någon skyddsvärd verksamhet eller att arbetstagaren för sin del ska ha uppgifter som kan anses samhällsviktiga eller beroende av allmänhetens tillit för att ansvar för mutbrott ska komma i fråga. Avgörande är om en arbetstagare har tagit emot en otillbörlig förmån inom ramen för sin anställning. I fråga om när en förmån blir otillbörlig framhöll tingsrätten att det är fallet för ”varje transaktion som objektivt sett har förutsättningar att påverka utförandet av vissa uppgifter eller att uppfattas som en belöning för hur uppgifter utförs är otillbörlig”.

I målet konstaterade tingsrätten att filialchefen och skrotsäljare enbart hade en professionell relation och att filialchefen sålt skrotet till överpris. Vidare fann tingsrätten det visat att filialchefen köpt skrot från skrotchefen till för högt värde och att filialchefen påverkats av klock- och smyckesförsäljningarna. Filialchefen bedömdes därför ha tagit emot en otillbörlig förmån – vinsten om 31 000 kr – för utövningen av sin anställning.

Mutbrotten bedömdes inte som grova eftersom gärningarna varken inneburit ett missbruk av eller angrepp på särskilt ansvarsfull ställning, avsett betydande värde eller ingått i brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

Filialchefen respektive skrotförsäljaren dömdes för givande respektive tagande av muta av normalgraden till villkorlig dom samt 40 dagsböter för filialchefen respektive en månads fängelse för skrotförsäljaren (då denne sedan tidigare fått fängelsestraff för annan brottslighet). Filialchefen dömdes också att betala 31 000 kr till staten som förverkat utbyte av brott.