Rättsfall

Tingsrätten dömer för mutbrott avseende generösa förmåner till ordföranden och styrelseledamot i bostadsrättsförening

19 november 2018

Malmö tingsrätt, dom (deldom) 2018-11-19 i mål nr B 7913-17

Ordföranden (Tagare 1) och en styrelseledamot (Tagare 2) i en bostadsrättsförening tog emot förmåner från företrädaren för ett servicebolag (Givare 1) som anlitades av föreningen. Ordföranden fick under ett drygt års tid gratis använda fyra hyrbilar (värde drygt 460 000 kr). Via överföringar till ett bolag som kontrollerades av ordföranden fick ordförande också totalt drygt 280 000 kr. Styrelseledamoten fick gratis använda två hyrbilar under tre månader (värde drygt 70 000 kr).

Från en verksamhetschef vid ett byggföretag (Givare 2) som också anlitades av föreningen tog ordföranden även emot en kontantöverföring på 25 000 kr, en flygresa och hotellboende värt sammanlagt 4 250 kr samt en klocka värd 115 000 kr.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att ordföranden och styrelseledamoten som uppdragstagare i bostadsrättsföreningen ingår i den personkrets som kan göra sig skyldig till tagande av muta. Något krav på viss personkrets för vilka som kan göra sig skyldiga till givande av muta saknas.

Ordföranden och styrelseledamoten hade båda indirekt möjlighet att utöva inflytande på de upphandlingar som bostadsrättsföreningen genomförde. Servicebolaget och byggföretaget hade båda fakturerat föreningen stora summor för utförda projekt. Även om vare sig ordföranden eller styrelseledamoten ensam kunde upphandla projekt ansåg tingsrätten att tjänstesamband fanns.

Vid otillbörlighetsbedömningen konstaterade tingsrätten först att varje transaktion som objektivt sett är ägnad att påverka mottagarens tjänsteutövning är att betrakta som otillbörlig. I fall som det förevarande där mottagarna haft indirekt inflytande över bostadsrättens upphandlingar ansågs utrymmet att ta emot förmåner som mycket begränsat. Avseende de i målet aktuella förmånerna påpekade tingsrätten att vare sig användandet av bilar kostnadsfritt, pengar eller lyxvaror utgör typiska representationskostnader eller förmåner som i övrigt ges inom ramen för sunda affärsrelationer. Det var därmed fråga om mutbrott.

Ordföranden dömdes till fängelse i ett år och tre månader för grovt tagande av muta. Brottsrubriceringen motiverade tingsrätten med att beloppet låg långt över gränsen för grovt brott och att brottsligheten utövats systematiskt och i stor omfattning under flera år. Ordföranden ansågs ha missbrukat föreningsmedlemmarnas förtroende allvarligt i egenskap av sin centrala roll i bostadsrättsföreningen. Ordföranden ålades även näringsförbud i fem år med omedelbar verkan samt att betala 870 875 kr som förverkat värde av utbyte av brott.

Styrelseledamoten dömdes till villkorlig dom och 60 dagsböter för tagande av muta av normalgraden, samt att som förverkat värde av utbyte av brott utge 70 497 kr.

Givare 1 dömdes till fängelse i ett år för grovt givande av muta. Vid brottsrubriceringen beaktade tingsrätten mutornas storlek (sammanlagt till ordföranden och styrelseledamoten nästan 800 000 kr) samt att mutorna lämnats under flera års tid.

Givare 2 dömdes till tre månaders fängelse för givande av muta av normalgraden. I påföljdsbedömningen beaktades också att givaren nyligen dömts för andra brott.