Rättsfall

Tingsrätten dömer intagen för givande av muta i utbyte mot träningstabletter

29 mars 2022

Norrtälje tingsrätt, dom 2022-03-29 i mål nr B 1720-21

En intagen erbjöd en vårdare 20 000 kr i utbyte mot att denne skulle ta in träningstabletter på anstalten. Vårdaren avböjde erbjudandet och anmälde händelsen till sin närmsta chef. Därefter upprättade vårdaren en händelserapport.

Tingsrätten bedömde att den intagne objektivt sett gjort sig skyldig till givande av muta. Uppgiften om att erbjudandet skulle ha lämnats som ett skämt saknade, enligt tingsrätten, stöd i utredningen. Åtalet ansågs vara styrkt och den intagne dömdes för givande av muta samt annan brottslighet. Påföljden bestämdes till fängelse i två månader.