Rättsfall

Tingsrätten dömer kommunanställd för tagande av muta i samband med bokning till en IT-kurs

15 Oktober 2021

Ångermanlands tingsrätt, dom 2021-10-15 i mål nr B 1663-20

I samband med anmälan till en IT-kurs hos ett externt utbildningsföretag tog en kommunanställd emot en spelkonsol med ett tillhörande tv-spel till ett värde av cirka 4 800 kr. När kursen avslutats skickades en faktura till kommunen som den anställda fick granska innan den skickades vidare till ansvarig chef för attestering.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att det fanns ett tydligt tjänstesamband. I fråga om förmånen varit otillbörlig framhöll tingsrätten att ”den relevanta frågan blir i vilken utsträckning som förmånen i det enskilda fallet kan antas påverka mottagarens beteende och skapa en konkret risk för att en tjänsteman i mottagarens position påverkas till att gynna givaren på osakliga grunder”. Tingsrätten framhöll även att värdet av förmånen bör tas in vid helhetsbedömningen samt ifall mottagaren arbetar inom privat eller offentlig sektor.

Givandet av förmånen har enligt tingsrättens bedömning inneburit en konkret risk för att den anställda fortsättningsvis skulle välja kurser arrangerade av samma utbildningsföretag. Mot denna bakgrund ansåg tingsrätten att förmånen var otillbörlig och dömde därför den anställda för tagande av muta samt bedrägeri. Påföljden bestämdes till villkorlig dom. Värdet av spelkonsolen och tv-spelet förklarades även som förverkat utbyte av brott.