Rättsfall

Tingsrätten dömer för erbjudande om muta till tulltjänsteman

28 januari 2019

Södertörns tingsrätt, dom 2019-01-28 i mål nr B 16878-18

En person stoppades inför en färjeresa av tullen för genomförande av nykterhetskontroll i samband med framförande av fordon. Mellan första och andra alkoholutandningsprovet sa personen ”5 000 kr inga problem” samt ryckte på axlarna. Ansvarig tulltjänsteman uppfattade detta som ett erbjudande om en muta. Tulltjänstemannen informerade personen om att det inte är tillåtet att muta en statstjänsteman samt informerade sin kollega. När kollegan upprepade samma budskap till personen svarade personen med att be om ursäkt.

Personen sa i tingsrätten att det hade förekommit en diskussion om att lämna en deposition för att denne skulle hinna med färjan. Tingsrätten fann dock att detta påstående saknade stöd i tulltjänstemännens vittnesutsagor och dömde personen mot sitt nekande till givande av muta. Personen dömdes också för rattfylleri.

Tingsrätten bestämde påföljden till villkorlig dom och 60 dagsböter.